Genel Teknoloji

Asfalt Plentleri 2

Soğuk agrega besleme sistemi, bir asfalt plentinde bulunan temel ve ilk ünitedir. Bu sistemin görevi; agregayı, istenilen oranlarda alarak kurutucuya yönlendirmektir. Bu sistem, soğuk agrega bunkerleri (agreganın konveyör bant sistemine..

Asfalt Plentleri 2

Soğuk agrega besleme sistemi, bir asfalt plentinde bulunan temel ve ilk ünitedir. Bu sistemin görevi; agregayı, istenilen oranlarda alarak kurutucuya yönlendirmektir. Bu sistem, soğuk agrega bunkerleri (agreganın konveyör bant sistemine yönlendirilmeden önce depolandığı hazneler), bunker altı besleme sistemi ve kurutucu yükleme bandı olarak belirtilen üç ana parçadan oluşmaktadır.

Soğuk agrega bunkerlerinin her biri 8 ila 15 m3 hacme sahiptir. Bir plent, genelde dört ila dokuz hazneden meydana gelmektedir. Her bir hazne, yükleyiciler tarafından stok sahasındaki farklı tane boyutuna sahip agrega ile beslenir. Bunkerlerin genişliği, yükleyicinin kepçesi ile orantılı olmalıdır. Haznelerin, plenti gerektiğince besleyebilmeleri için yeterince dolu tutulmaları gerekmektedir. Nitekim dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise bunkerlerin aşırı doldurulmamasıdır. Bu durum, bir hazneden diğerine malzemenin akmasına neden olacak ve gradasyonu bozacaktır. Bunker üzerine, çıkış ağzını kapatabilecek büyüklükte malzemenin hazneye akmaması için, ızgara yapılması gerekmektedir. Bir diğer zorunluluk da ince agrega haznesine malzeme akımını kolaylaştırmak için vibratör konulmasıdır. Bunker altı besleme sistemi; bunker altı kapakları, vargelli veya vibratörlü besleyiciler ve bunker altı toplama bantlarından oluşmaktadır.

Haznelerde bulunan agrega, bunker altı kapaklarının açıklık oranına ve vargelli veya vibratörlü besleyicinin hızına veya devir sayısına göre yapılacak üretim miktarınca bunker altı toplama bandına yönlendirilir. Vargelli besleyici, küçük bir elektrik motoru ve bunker altı kapağını ortalamış kısa bir banttan oluşmaktadır. Besleme oranı, motorun hızına veya devir sayısına göre ayarlanabilmektedir.

Vibratörlü besleyiciler ise, bir vibratör ve bunker altı kapağını ortalamış bir ağızdan oluşmaktadır. Besleme oranı, devir sayısına göre ayarlanmaktadır. Vibratörlü besleyiciler, besleme kontrolleri vargelli motorlara oranla daha zor olduğundan, sürekli tip tesislerde kullanılmamakta, ağırlıklı tiplerde ise nadiren kullanılmaktadır. Bunker altı toplama bantları, vargelli veya vibratörlü besleyiciden gelen agregayı, kurutucu yükleme bandına ileten, hazne sayısına göre tek veya çift bantlı konveyör sistemidir. Kurutucu yükleme bandı, toplama bandından gelen agregayı, kurutucuya yönlendirmektedir. Kurutucu yükleme bandı açılı, bunker altı toplama bandı ise düzdür. Belirtilen her iki bandın kapasitesi, plentin kapasitesiyle uyumlu olmak zorundadır. Dolayısıyla bant genişliği ve kalınlığı, taşıma kapasitelerine göre belirlenmelidir. Plentlerde sürekli ve sabit üretimin sağlanabilmesi için yapılacak olan üretim miktarına göre bitümlü bağlayıcının depolanması gerekmektedir. Plentlerde bu amacı karşılamak için, yatay ve dikey tip tanklar kullanılmaktadır.

Tesislerin büyük çoğunluğunda, iki adet bağlayıcı tankı bulunmaktadır. Biri mevcut kullanılan bitümlü bağlayıcıyı içeren tank, diğeri ise depolama tankıdır. Aynı anda farklı tipteki karışımların üretimine ihtiyaç duyulduğunda, her karışım tipi için ayrı bir tank gereklidir. Tankların içindeki madde miktarının net bilinebilmesi için seviye gösterge sistemlerinin bulunması ve sık aralıklarla kalibre edilmesi gerekmektedir. Bitümlü bağlayıcının, iletim hattı boyunca akabilmesini sağlamak amacıyla sürekli sıcak tutulması şarttır. Bu işlem elektrikle veya kızgın yağ ile ısıtılarak yapılmaktadır. Tank içindeki sıcaklığın korunabilmesi için tank izole edilmelidir. Tankların ve içeriğinin hiçbir şekilde açık ateşe maruz kalmaması gerekmektedir. Isıtma işleminde kızgın yağın kullanıldığı tesislerde, herhangi bir sızıntıya karşı yağ seviyesinin sürekli kontrolü gerekmektedir. Aksi takdirde tanklardaki sızıntı, bitümlü bağlayıcının kirlenmesine ve bozulmasına neden olmaktadır.

Elektrikle ısıtılan sistemlerde ise genelde dikey tip tanklar kullanılmaktadır. Dikey tanklar, oksitlenmeye maruz kalacak olan yüzeyi yarı yarıya düşürmekte ve istenilen sıcaklık daha net elde edilebilmektedir. Tanka geri dönen iletim hattı her zaman bağlayıcı seviyesinin altında olmalıdır. Dönüş ağzının, bitümlü bağlayıcı seviyesinin üstünde olduğu durumda, devir daim esnasında oksitlenme meydana gelebilmektedir. Farklı bir cins bağlayıcı, tanka doldurulmadan önce, kullanılmış olan tank tamamıyla boşaltılmalıdır. Aynı özelliklere sahip olsalar dahi farklı formülleri olan bağlayıcılar, aynı tankta karıştırılmamalıdır. Tankların, doldurma esnasında iç basıncının sabit tutulabilmesi için standartlara uygun havalandırma, doldurma ve kapak sistemlerinin olması gerekmektedir. Tüm iletim hatlarının, pompaların ve tartım kovalarının bağlayıcıyı sıcak tutmak için kızgın yağ hazneleri ve ceketleri olmalıdır. Ayrıca besleme sistemindeki sıcaklığın net bilinebilmesi için, plentin değişik kesimlerinde birden fazla noktada ölçüm yapılmalıdır.

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL